In de laatste avond van Bible Basics kijken we naar de brieven die zijn geschreven, onderzoeken we de zendingsreizen van Paulus en wagen we ons ook aan Openbaringen.

Zie HIER de laatste avond en bij "Preken" voor alle BB-avonden.

 

 

De voorlaatste avond van Bijbel Basics starten we met een globale verkenning van het Nieuwe Testament. De vergelijking wordt gemaakt met een bloem, die uit een bloembol voortkomt. Veel van wat er gebeurd in het Nieuwe Testament is immers al voorzegd.

Behandel 17 profeten in één avond en begin die avond met nog wat wijsheidsliteratuur en poëzie? Wat is dat dan en kan dat wel?

Wat het is: de vierde avond van Bijbel Basics en ja, dat kan!

Arma Fokkema heeft de Heiland uit haar jeugd teruggevonden in de Evangelische Gemeente. Daar getuigt ze van in haar Schetsboek. Zonder dogma’s, zodat het ook goed leesbaar is voor minder bedeelden.

Waanzinnig: een hele stapel boeken op een boekenplank en toch in één avond er door heen?

Subcategories