INSPIRATIE, KINDERKERSTFEEST EN ZINGEN BIJ DE BEJAARDEN

Morgen nog één keer allerlei mooie / leuke / lekkere adventinspiratie, uitnodigingskaarten, Kersttijdschriften gratis en voor niks op de Kersttafel.

Yes! We gaan starten met de cursus Bijbel Basics

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe website. Geprobeerd is om een "look and feel" te maken die van deze tijd is en de inhoud op te nemen die gevraagd wordt.

Op dit moment is zeker nog niet alles compleet: eigenlijk is het nu alleen het raamwerk en zal de komende tijd hard worden gewerkt aan een tweetal zaken: het overnemen van het prekenarchief en het vullen van de agenda. Op die manier moet de website belangrijke items weergeven: wie is de Driehoek, wat staat er de  komende tijd op de agenda (activiteiten en diensten) en beschikbaar stellen van preken van de zondagdiensten.

Via de website kunnen de preken worden teruggeluisterd. We zijn blij dat het team verder is uitgebreid, maar we kkunnen nog steeds hulp gebruiken

Wil je helpen met de preken op de website plaatsen? Neem contact op met Maurice of Nico.

Gedreven door Gods liefde, willen wij een levende gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun persoonlijke relatie met Hem. Wij geloven dat ieder lid gaven heeft gekregen om de gemeente van God te dienen en wij verlangen ernaar anderen bekend te maken met het evangelie.

Deze visie geven wij vorm met vijf doelen die God in Zijn Woord heeft gegeven:

  1. Aanbidding: Christus aanbidden. Alles in ons leven en in de gemeente behoort gericht te zijn op de eer van God. Dit doel doordrenkt de volgende vier doelen.
  2. Gemeenschap: Christus kennen. Deel zijn van de gemeente van Jezus Christus.
  3. Discipelschap: Christus volgen. Een toegewijde volgeling van Jezus worden.
  4. Bediening: Christus dienen. De gaven en talenten die God gegeven heeft ontdekken en ontplooien om God en de gemeente te dienen.
  5. Missie: Christus bekend maken. Getuigen van God, dichtbij en ver weg.

Al deze doelen staan niet op zichzelf: ze hebben een relatie met elkaar, die het beste is uit te drukken in onderstaand logo: