Gedreven door Gods liefde, willen wij een levende gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun persoonlijke relatie met Hem. Wij geloven dat ieder lid gaven heeft gekregen om de gemeente van God te dienen en wij verlangen ernaar anderen bekend te maken met het evangelie.

Deze visie geven wij vorm met vijf doelen die God in Zijn Woord heeft gegeven:

  1. Aanbidding: Christus aanbidden. Alles in ons leven en in de gemeente behoort gericht te zijn op de eer van God. Dit doel doordrenkt de volgende vier doelen.
  2. Gemeenschap: Christus kennen. Deel zijn van de gemeente van Jezus Christus.
  3. Discipelschap: Christus volgen. Een toegewijde volgeling van Jezus worden.
  4. Bediening: Christus dienen. De gaven en talenten die God gegeven heeft ontdekken en ontplooien om God en de gemeente te dienen.
  5. Missie: Christus bekend maken. Getuigen van God, dichtbij en ver weg.

Al deze doelen staan niet op zichzelf: ze hebben een relatie met elkaar, die het beste is uit te drukken in onderstaand logo: