De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe website. Geprobeerd is om een "look and feel" te maken die van deze tijd is en de inhoud op te nemen die gevraagd wordt.

Op dit moment is zeker nog niet alles compleet: eigenlijk is het nu alleen het raamwerk en zal de komende tijd hard worden gewerkt aan een tweetal zaken: het overnemen van het prekenarchief en het vullen van de agenda. Op die manier moet de website belangrijke items weergeven: wie is de Driehoek, wat staat er deĀ  komende tijd op de agenda (activiteiten en diensten) en beschikbaar stellen van preken van de zondagdiensten.

Omdat het prekenarchief niet zo maar is overgezet en wellicht nog eens moet worden gespiekt op de oude website, is deze nog steeds beschikbaar: http://wwwold.dedriehoek.org. Het kan zijn dat de preken eerder op deze oude website dan op de nieuwe website staan, maar dat zal niet heel lang duren.

Hoewel de grootste verandering is doorgevoerd, kan de komende tijd nog wel eens wat veranderen. Door middel van de kolom "NIEUWS" aan de rechterkant is altijd te achterhalen wat het laatste artikel is.