De gemeente komt samen in een schoolgebouw in Bleiswijk. Hiervoor moet natuurlijk huur worden betaald en ook voor overige activiteiten moeten we als gemeente betalen (denk aan de koffie en thee na afloop van de dienst.

Het meeste geld wat we binnenkrijgen willen we besteden aan zendelingen die we ondersteunen. Dit kan veraf en ook dichtbij zijn.

Om al deze kosten te betalen zijn we als gemeente afhankelijk van giften. Deze giften kunnen worden gedaan op de zondagmorgen in de collectezak, maar ook worden overgemaakt. Voor deze gevallen is ons bankrekeningnummer:

Evangelische Gemeente De Driehoek, Hoekeindseweg 7A, 2665 KA  BLEISWIJK
IBAN REKENINGNUMMER: NL93RABO0106631160 ten name van Evangelische Gemeente De Driehoek