Als Evangelische Gemeente De Driehoek geloven wij

 • dat de hele Bijbel, vanaf Genesis tot en met Openbaring, het onfeilbare Woord van God is en wij aanvaarden haar als de enige regel voor haar geloof en wandel.
 • dat God de Schepper is van alle dingen en dat alles haar bestaan heeft in Hem.
 • in Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God.
 • in het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, Zijn opstanding en Hemelvaart en Zijn zitten ter rechter hand Gods, met alle macht bekleed in hemel en op aarde.
 • in de persoon van de Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon, een drie-enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid.
 • in de noodzakelijkheid van bekering en wedergeboorte van de zondige mens.
 • dat de mens bij zijn bekering verzegeld wordt met de Heilige Geest.
 • in de opname van de Gemeente van Jezus Christus, op het moment dat Hij wederkomt, zowel van alle reeds gestorven gelovigen, alsmede die op aarde leven.
 • in de opstanding van alle doden, óf tot het eeuwig leven, óf tot het eeuwig oordeel.
 • dat de mens zich uitsluitend met God kan verzoenen door het gelovig aanvaarden van Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke Heiland en Verlosser; dan ontvangt de gelovige het eeuwige leven.
 • dat allen, die in Jezus Christus geloven, in Hem gedoopt zijn en daardoor leden van de Gemeente zijn, die Zijn lichaam is en waarvan Hij Heer en Hoofd is, vormt "de Driehoek" een onderdeel van Zijn wereldwijde gemeente.
 • dat de gelovige is geroepen tot heiliging. Dit betekent dat elke gelovige zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, maar zich door Woord en Geest laten vormen naar het beeld van Jezus Christus.
 • dat de roep tot bekering en tot geloof in Jezus Christus uitgaat tot alle mensen, daar God wil dat alle mensen behouden worden.
  In deze belangrijke geloofszaken hebben we eenheid. In minder belangrijke geloofszaken hebben we vrijheid, maar in alle geloofszaken tonen we respect en liefde naar elkaar.

Rond 1973 ontstond er in huis bij de familie Verboom in Rotterdam een groep van zo’n vijftien mensen die het verlangen hadden om samen de bijbel te lezen en samen te zoeken naar Gods wil voor hun leven. Na verloop van tijd ontstond er contact tussen deze ‘huisgemeente’ en een jongerengroep genaamd ‘De Vink’. Deze groep was ontstaan rond Dirk-Jan Bijker en een aantal vrienden. Op de avonden van deze groep kwamen veel jongeren, die meegenomen werden door de regelmatige bezoekers. Veel jongeren uit Rotterdam en omgeving raakten op deze avonden onder de indruk van wat verteld werd over wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft en besloten om christen te worden.

Subcategories