Zoals bekend is, gelden vanaf 12 maart nieuwe overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus. Een maatregel is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast tot en met 31 maart. Als Driehoek willen we dit advies ook voor onze gemeente volgen.

Concreet betekent dit het volgende:
 
•    De diensten van zondag 15, 22 en 29 maart gaan niet door;
•    A.s. zondag 15 maart vanaf 10:00 uur zal de dienst in de studio van RTV Lansingerland “gehouden” worden. De liederen worden ingeleid, er is een overdenking en door middel van een interview kijken we naar een stukje achtergrond. Als je op één van onderstaande links klikt kan je live meeluisteren.

  1. De link naar Kerk in de huiskamer is deze: Kerk in de Huiskamer. Kies vervolgens de button "Live Radio".
  2. De rechtstreekse link naar live radio is: RTV Landsingerland.
  3. Via RTV Lansingerland door de Ether (FM 92.2 Mhz).

•    Voor de geplande doopdienst van 22 maart zullen we een andere datum kiezen;
•    De verdiepingsavond van 18 maart gaat niet door;
•    De zondagavond bidstonden gaan wel door;
 
We worden door dit alles ons er meer van bewust dat we in een bijzondere tijd leven, en mogen uitzien naar de wederkomst van Christus, zoals o.a. staat geschreven in Mattheüs 24. De afgelopen maanden hebben we in de kring en tijdens de erediensten stil gestaan bij het belang van gebed, met als doel om als gemeente en persoonlijk geïnspireerd te raken door het luisteren naar Jezus woorden en het voorbeeld van Zijn gebedsleven. Laten we ieder persoonlijk ook de komende tijd God zoeken in onze gebeden.
 
Tot slot willen wij iedereen bemoedigen met onderstaande Psalm 118:
 
1 Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
2 Laat Israël toch zeggen:
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
3 Laat het huis van Aäron toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
4 Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen,
de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
6 De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?
7 De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen,
daarom zie ík neer op wie mij haten.
8 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.
9 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op edelen te vertrouwen.