Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Wandelen met God Genesis 3:8-10 zondag 07 april 2024
Hemelburgers Efeziërs 2:1-10
Exodus 34:5-7
Kolossenzen 3:1-3
zondag 03 maart 2024
De blijmoedige gever wandelt met God 2Korintiërs 8:1-9
2Korintiërs 9:6-7
zondag 28 januari 2024
Hij maakt steeds een nieuw begin Lukas 1:5-20 zondag 14 januari 2024
In zwaar weer, geloven als het moeilijk wordt Hebreeën 11:32-40
Hebreeën 12:1-3
zondag 23 april 2023
Gods welbehagen in Christus Efeziërs 1:1-14
Markus 12:29-30
Openbaring 2:4
zondag 02 april 2023
Waarom moest Jezus lijden? Genesis 3:22
1Timoteüs 2:3-5
zondag 12 maart 2023
Gods letterlijke vervulling van profetieën met betrekking tot Jezus' lijden en sterven Genesis 22:1-14
1Kronieken 21:1-30
zondag 05 maart 2023
Los laten Lukas 6:37-43
1Korintiërs 5:1-7
Romeinen 12:18-21
Romeinen 1:21-23
Matteüs 16:24-26
zondag 12 februari 2023
Abba, Vader Romeinen 8:14-17 zondag 05 februari 2023
Gods Vaderschap, Zijn onvoorwaardelijke liefde Genesis 3:1-15 zondag 29 januari 2023
Zonde en Vergeving Handelingen 3:19
Romeinen 3:21-24
Kolossenzen 1:19-21
1Johannes 1:5-10
Johannes 8:24
zondag 15 januari 2023
Walking basics Psalmen 1:1-6 zondag 08 januari 2023