Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Zonde en Vergeving Handelingen 3:19
Romeinen 3:21-24
Kolossenzen 1:19-21
1Johannes 1:5-10
Johannes 8:24
zondag 15 januari 2023
Walking basics Psalmen 1:1-6 zondag 08 januari 2023