Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org

Het thema van de brief van Petrus is "hoop en lijden".

In de eerste verzen wordt wat zichtbaar van de wanhoop van de ontvangers van de brief. Petrus schrijft de brief namelijk aan verstrooiden, die huis en haard hebben verloren. Vergelijkbaar als de huidige mensen die verdreven zijn van hun eigen grond en asiel zoeken, onder andere in Nederland. Met het verstrooid zijn hebben de mensen in de tijd van de Bijbel ook hun erfenis verloren. Veelal was het in die periode dat de grond die de mensen bezaten, garant stond voor een oude dag voorziening.

Aan die mensen schrijft Petrus een brief van Hoop. Hij plaatst deze Hoop tegenover verdriet, leiden en beproevingen.