Contact us on 0 123 566 78 or demo@joomlead.com

De visie van de gemeente is het best te omschrijven als volgt:

Gedreven door Gods liefde, willen wij een levende gemeenschap zijn van mensen

die groeien in hun persoonlijke relatie met Hem.

Wij geloven dat ieder lid gaven heeft gekregen om de gemeente van God te dienen en

wij verlangen ernaar anderen bekend te maken met het evangelie.