Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org

Binnen De Driehoek gebeurt heel veel. Hiervoor hebben we verschillende zogenaamde bedieningen, die werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. Bedieningen die het meest in het oog springen vinden plaats op de zondagmorgen. Er zijn ook bedieningen, die door de week plaatsvinden en minder duidelijk zichtbaar zijn.

De Bouwsteentjes (0 t/m 4 jaar)

Voor de baby’s en peuters is er elke week een eigen programma. Zij gaan eerst met de ouders mee naar de dienst, waarna zij om 10.30h naar hun eigen lokaal gaan. Hier wordt in veiligheid en met liefde voor de allerkleinsten gezorgd, voor de peuters is er een programma waar de basis gelegd wordt voor hun geestelijk leven.

De Bouwplaats (4 t/m 12 jaar)

Dit is het programma voor de kinderen die op de basisschool zitten. De ene week is er een kort programma. De kinderen zijn dan tot +/- 10.30h uur in de dienst. De andere week is er een lang programma. De kinderen gaan gelijk naar hun eigen programma. Het programma is er op gericht om de opbouw van het geestelijk fundament in hun leven mede vorm te geven. Naast de aandacht vanuit het gezin, wordt ook vanuit de gemeente gestimuleerd dat zij zelf leren om een relatie met Jezus aan te gaan.

The Crib (12 t/m 21 jaar)

De jongeren komen elke zondagavond bij elkaar en hebben afwisselende programma’s van ontspanning en Bijbelstudie. Ook vinden er door de weeks activiteiten plaats.
Huiskringen Er zijn verschillende kringen op verschillende dagen en tijdstippen. Dit is de plek om mensen te leren kennen, van en met elkaar te leren, te bidden en zorg te dragen voor elkaar.

Zending en evangelisatie

Onder zending valt een goede communicatie over zendelingen naar de gemeente, het onderhouden van contact met de zendelingen, en het zoeken van manieren om de gemeente betrokken te
maken/houden bij zending en de zendelingen die we ondersteunen. Onder evangelisatie vallen onder andere de Alpha-cursus en de 40 Doelgerichte Dagen.

Zondagochtenddienst

Hieronder vallen verschillende bedieningen, zoals dienstleiders, zangleiders, muziek- en zangteams, stoelendienst, begroetingsteam, informatieteam, koffiedienst, beamerteam, gebedsteam en het
geluidsteam.