Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org

Het allerbelangrijkste is dat de gemeente een lichaam is en geen bedrijf. Wij zijn een organisme, geen organisatie!

Daarom functioneren wij op basis van geestelijke gaven, niet van verkozen positie.

“Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde . Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En wij zijn
stuk voor stuk leden van datzelfde lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend“. (Romeinen 12:4-6 HB)

In een organisatie ligt de nadruk op ‘beheren’. Maar in een gemeenschap ligt de nadruk op ‘dienen’. In de Driehoek hebben wij een eenvoudige structuur zodat wij zoveel mogelijk kunnen dienen en zo
min mogelijk hoeven te beheren.

“Christus heeft sommige aan de Gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken (profeten); sommige die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen (evangelisten) anderen die de christenen geestelijk verzorgen (herders) en weer anderen die onderwijzen (leraars). Met elkaar moeten zij de mensen klaar maken om God te dienen, zodat de Gemeente (als het lichaam van Christus) zal groeien en sterk en volwassen zal worden.” (Efeziërs 4:11-12 HB)

Voor het functioneren van de lokale gemeente is het van belang om wel dingen te organiseren. Daarom hebben we wel een bepaalde structuur waarin we dit met elkaar doen.