Neem contact met ons op via E-mail info@dedriehoek.org

Na de start in 1995 zijn wij gaan nadenken over wie wij als gemeente willen zijn. Wij zijn ons gaan verdiepen in wat de bijbel zegt over gemeente zijn, over onze visie, onze missie, onze waarden en onze doelen. Veel daarvan komt in deze cursus terug. Het blijft een voortdurend proces om handen en voeten te geven aan dit alles, om samen meer en meer een gemeente te zijn zoals God het heeft bedoeld.

De visie van de gemeente is het best te omschrijven als volgt:

Gedreven door Gods liefde, willen wij een levende gemeenschap zijn van mensen

die groeien in hun persoonlijke relatie met Hem.

Wij geloven dat ieder lid gaven heeft gekregen om de gemeente van God te dienen en

wij verlangen ernaar anderen bekend te maken met het evangelie.

Kern van ons geloof

Wat ons samenbindt is dat wij geloven dat wij in een persoonlijke relatie met God mogen leven, mogelijk gemaakt door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dit ‘goede nieuws’ (evangelie) vormt de kern van wat wij geloven. Hieronder volgt een beknopte uitleg van dit evangelie. Als je nog niet zo goed weet wat het christelijke geloof inhoudt en wat het betekent om christen te zijn, kun je deelnemen aan een Alpha-cursus. Dit is een kennismakingscursus met het christelijk geloof, die in onze gemeente wordt gegeven.

Het evangelie in een notendop

De meeste mensen leven hun hele leven zonder ooit te weten waarom ze leven. Ze bestaan jaar in jaar uit zonder enig idee wat Gods doel is voor hun leven. De meest fundamentele vraag die iemand zich maar kan stellen is: “Wat is de betekenis van mijn leven?”. Iedereen wil gelukkig zijn. En mensen proberen dat geluk te bereiken op veel verschillende manieren. Sommigen zoeken het geluk door het verzamelen van bezittingen. Anderen zoeken het geluk door het ervaren van plezier en weer anderen zoeken het geluk door het verwerven van prestige en macht. Maar echt geluk komt door het begrijpen van het doel van ons leven.

Waarom ben ik hier op aarde?

God heeft ons gemaakt en houdt van ons. Wij zijn geschapen om te leven in een persoonlijke relatie met God en om de rest van Gods schepping te beheren. Dat maakt ons bijzonder!

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.” (Genesis 1:27-28 NBV)

Onze geloofsbelijdenis: wat wij geloven

Als Evangelische Gemeente de Driehoek geloven wij

 • dat de hele Bijbel, vanaf Genesis tot en met Openbaring, het onfeilbare Woord van God is en wij aanvaarden haar als de enige regel voor haar geloof en wandel.
 • dat God de Schepper is van alle dingen en dat alles haar bestaan heeft in Hem.
 • in Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God.
 • in het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, Zijn opstanding en Hemelvaart en Zijn zitten ter rechter hand Gods, met alle macht bekleed in hemel en op aarde.
 • in de persoon van de Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon, een drie-enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid.
 • in de noodzakelijkheid van bekering en wedergeboorte van de zondige mens.
 • dat de mens bij zijn bekering verzegeld wordt met de Heilige Geest.
 • in de opname van de Gemeente van Jezus Christus, op het moment dat Hij wederkomt, zowel van alle reeds gestorven gelovigen, alsmede die op aarde leven.
   in de opstanding van alle doden, óf tot het eeuwig leven, óf tot het eeuwig oordeel.
 • dat de mens zich uitsluitend met God kan verzoenen door het gelovig aanvaarden van Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke Heiland en Verlosser; dan ontvangt de gelovige het eeuwige
  leven.
 • dat allen, die in Jezus Christus geloven, in Hem gedoopt zijn en daardoor leden van de Gemeente zijn, die Zijn lichaam is en waarvan Hij Heer en Hoofd is, vormt "de Driehoek" een onderdeel van
  Zijn wereldwijde gemeente.
 • dat de gelovige is geroepen tot heiliging. Dit betekent dat elke gelovige zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, maar zich door Woord en Geest laten vormen naar het beeld van
  Jezus Christus.
 • dat de roep tot bekering en tot geloof in Jezus Christus uitgaat tot alle mensen, daar God wil dat alle mensen behouden worden.

Voor de bijbehorende Bijbelteksten bij de geloofsbelijdenis, staan genoemd in de statuten van de gemeente.